Triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm Vì người nghèo và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2021
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên.

Trong 9 tháng năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19". Huy động Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 với tổng số tiền và hiện vật hơn 20.500 tỷ đồng. Từ số tiền, hiện vật tiếp nhận đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố chi mua vắc xin phòng Covid-19 là 17.200 tỷ đồng, phân bổ 3.400.000 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch trên 10.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong quí IV, các cấp mặt trận tiếp tục thực hiện công tác giám sát việc hỗ trợ các lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giám sát việc lập và thực hiện nhiệm vụ các chốt trực kiểm soát theo địa bàn phường, xã; giám sát việc hỗ trợ gạo và tiền từ nguồn cứu trợ; giám sát việc ung ứng hàng hóa thiết yếu; giám sát công tác lấy mẫu xét nghiệm giám sát công tác khai báo y tế, triển khai thực hiện tốt tháng cao điểm Vì người nghèo và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2021.