Như vậy, sau TX Phổ Yên và huyện Phú Bình, huyện Đồng Hỷ là địa phương tiếp theo triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú.

Cụ thể như sau:

undefined