Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương và huyện Võ Nhai. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của ngành y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19.