Triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an đã tích cực, chủ động trong phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Chính phủ ban hành. Điều này thể hiện quyết tâm đổi mới, lấy người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, chủ thể và động lực để phát triển. Xác định đây là một trong những dự án CNTT có quy mô, phạm vi thực hiện rộng nhất từ trước đến nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ cần tích cực theo dõi, giám sát, hướng dẫn các bộ, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để giải quyết. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố cũng phải thành lập các tổ công tác để triển khai Đề án một cách đồng bộ, thống nhất.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, việc thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới đây sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại mà tỉnh Thái Nguyên đã xác định.