Với mục đích triển khai thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, một “cộng tác viên” đắc lực với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT; huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT, tập trung vào các hành vi vi phạm: Xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch nêu rõ việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về TTATGT; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia hoạt động phong trào; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực.