Triển khai kế hoạch khảo sát tài nguyên hang động
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, chương trình khảo sát tài nguyên hang động do sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối dự kiến vào ngày 22/1 diễn ra tại Hang Chùa thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ và Hang Phượng Hoàng thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Chương trình khảo sát do nhóm hội viên của Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam thực hiện.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho công tác khảo sát, tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch hoàn thiện Kế hoạch khảo sát; các đơn vị trên cơ sở phân công chủ động phối hợp thực hiện; đảm bảo tốt nhất các điều kiện về an toàn, an ninh, trật tự, y tế để chương trình khảo sát diễn ra đúng yêu cầu./.