trien khai du an moi xa phuong mot trung tam ngoai ngu
Trung tâm Retsi triển khai Dự án “Mỗi xã, phường 1 Trung tâm ngoại ngữ” tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên

Với việc triển khai Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", việc dạy và học tiếng Anh tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt được những kết quả nhất định; tuy nhiên, khả năng sử dụng tiếng Anh và đạt các chứng chỉ đạt chuẩn tiếng Anh quốc tế của học sinh, sinh viên còn chưa cao. Do đó, dự án “Mỗi xã, phường 1 Trung tâm ngoại ngữ” cùng với các chương trình thiện nguyện, tài trợ toàn bộ kinh phí học tiếng Anh cho học sinh mồ côi, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ khởi nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp phép cho Tổ chức Giáo dục & Hỗ trợ học bổng quốc tế Retsi Global thực hiện là một hoạt động thiết thực, sẽ góp phần nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh các cấp.

Dự án cũng đề ra mục tiêu và cam kết học sinh sẽ đạt kết quả tốt hơn khi học ở trường và đạt chuẩn tiếng Anh B1 - Cambridge quốc tế khi học hết cấp Trung học cơ sở; đạt chuẩn IELTS 6.0 – 6.5 khi học hết cấp Trung học phổ thông; hướng tới giải quyết việc làm bền vững cho người lao động tại các địa phương tại thị trường trong nước cũng như quốc tế./.