Triển khai dự án công trình nước sạch vệ sinh trường học
Dự án Xây dựng công trình nước sạch vệ sinh trường học được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tài trợ

Dự án Xây dựng công trình nước sạch vệ sinh trường học được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tài trợ và sẽ được triển khai tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được thực hiện tại 4 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Thời gian thực hiện dự án sẽ được thực hiện trong 5 tháng từ 12/2020 đến hết tháng 5/2021.

Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần cùng chính quyền địa phương bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh tại các trường học. Đồng thời, nâng cao nhận thức của học sinh về nước sạch - vệ sinh và biết cách thực hiện hành vi rửa tay đúng cách, hợp vệ sinh.