Triển khai Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên
Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên với tên miền http://mythainguyen.vn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đến du khách trong và ngoài nước.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, du lịch Thái nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng. Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu: Đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 10%/ năm, đón được trên 3,2 triệu lượt khách, công nhận ít nhất 5 điểm du lịch cấp tỉnh, 5 điểm du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư 5.200 phòng lưu trú du lịch đạt chuẩn, tạo việc làm cho 16.000 lao động, tổng doanh thu từ du lịch đến năm 2025 đạt 3.000 tỷ đồng/ năm. Đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 12%/ năm, thu hút đầu tư 7.200 phòng lưu thú du lịch đạt chuẩn, thu hút đầu tư ít nhất 3 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao cao cấp; tạo việc làm cho 24.000 lao động và tổng doanh thu từ du lịch đến năm 2030 đạt 6.600 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, ngoài vấn đề quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án cũng nêu cụ thể các kế hoạch về xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch và giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung của đề án, các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã bày tỏ những quan điểm về thực trạng phát triển du lịch của Thái Nguyên, ngoài các tiềm năng sẵn có vẫn còn những hạn chế trong liên kết, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, việc phát triển du lịch ở các địa phương còn manh mún, đặc biệt hạ tầng và nguồn nhân lực - 2 yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch vẫn còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, các thành viên đều thống nhất cho rằng, đề án sẽ thực sự là cú hích quan trọng để du lịch Thái Nguyên phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở thực tế khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn cùng với ý kiến của các thành viên, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: “Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Trong chuyển đổi số trong du lịch, phải có sự tương tác, chứ không chỉ là giới thiệu, quảng bá, mà khách du lịch cũng phải có tương tác lại những khu, điểm du lịch đó; phải đảm bảo cả công tác quản lý. Tới đây, chúng ta sẽ triển khai đề án du lịch, đề án xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, đề nghị mỗi địa phương pphải có kế hoạch triển khai các đề án của tỉnh và kế hoạch phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng của các địa phương”.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đã công bố vận hành chính thức Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên với tên miền http://mythainguyen.vn - với nhiều tích hợp của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, góp phần quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đến du khách trong và ngoài nước.