Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Năm 2021, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, ngành LĐTB&XH đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực, với kết quả nổi bật như: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm được 0,66% xuống còn 2,16% so với năm 2020; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%; Tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 36.700 người vượt trên 2 % so với kế hoạch; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp đã vận động được gần 6 tỷ đồng.

Năm 2022, ngành LĐTB&XH tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn lao động, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,05% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; Phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành LĐTB&XH cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn một cách kịp thời, đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định; triển khai tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nhất là những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và các công tác bảo trợ xã hội khác...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Bộ Lao động thương binh và xã hội, BCH Đảng bộ Tỉnh, UBND tỉnh và Sở Lao động thương binh và xã hội khen thưởng.