Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 51.620 tổ chức đảng và trên 272 nghìn đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.000 tổ chức đảng và gần 9.000 đảng viên; thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và gần 20.000 đảng viên.

Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tăng nhiều, thực hiện nghiêm các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong năm, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và gần 800 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với trên 800 tổ chức đảng và 1.600 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 287 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Đồng thời đề nghị thời gian tới, toàn ngành kiểm tra của Đảng và cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông, công khai kết quả kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.