Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Bộ tư lệnh Quân khu 1, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện nay, địa bàn Quân khu có các địa điểm bố trí cách ly công dân thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh, dung lượng cách ly gần 3 nghìn người.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Các đơn vị căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn đóng quân, đánh giá mức độ nguy cơ dịch của đơn vị để triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo vừa phòng dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.