Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, từ ngày 27/4 đến nay, T.P Thái Nguyên đã ban hành hơn 330 văn bản lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức cách ly và theo dõi cách ly đối với hơn 14.600 trường hợp; các phường, xã đã xử phạt 360 trường hợp vi phạm hành chính và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Thành phố đã triển khai 5 đợt tiêm vắc xin phòng chống dịch với tổng số trên 20.000 liều, chi trả hỗ trợ kịp thời cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc và trẻ em, người đang thực hiện cách ly y tế và đang điều trị COVID-19.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của thành phố và các phường, xã đã đề xuất các phương án để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đặc biệt là phương án "4 tại chỗ".