Triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2020, toàn ngành đã triển khai trên 6.100 cuộc thanh tra hành chính và trên 180.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.300 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 97 vụ, 99 đối tượng… Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, số vụ việc được giải quyết thuộc thẩm quyền là trên 22 nghìn vụ, đạt trên 85%…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2020, ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều đổi mới; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đồng bộ, đi vào chiều sâu…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành Thanh tra trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong năm 2021, hoạt động của các cơ quan thanh tra cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay; tập trung thanh tra vào các vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.