Trên 9.800 trường hợp vi phạm luật giao thông trong 9 tháng

Lực lượng chức năng đã xử lý 8.610 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe trên 1.400 trường hợp, tạm giữ trên 1300 phương tiện giao thông các loại, phạt tiền gần 12 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng, công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được đẩy mạnh, nội dung tuyên truyền phong phú giáp với tình hình thực tế.