Nghị quyết đã đưa ra 4 chỉ tiêu cụ thể: 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ; mỗi năm, các nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tăng từ 10% trở lên; mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 1 mô hình phát triển kinh tế; mỗi năm phối hợp với các ngành tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm cho trên 6000 lao động, đào tạo nghề cho ít nhất 1.500 lao động nữ, trong đó có khoảng 70% có việc làm sau đào tạo.

tren 900 mo hinh kinh te do phu nu lam chu phat huy hieu qua
Trang trại lợn do hội viên phụ nữ làm chủ tại huyện Đại Từ. Ảnh: Minh Thúy

Kết quả, sau 5 năm thực hiện, 3 tiêu chí đều đạt kết hoạch, 1 tiêu chí vượt so với mục tiêu của Nghị quyết. Đến nay toàn tỉnh có 930 mô hình phát triển kinh tế được xây dựng từ sự hỗ trợ của tổ chức hội phụ nữ. Không chỉ đóng vai trò hỗ trợ xây dựng mô hình, tổ chức hội còn quan tâm phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nhằm tạo điều kiện cho các mô hình phát triển toàn diện, bền vững.

Chính những mô hình hoạt động hiệu quả này đã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, đóng góp vào kết quả chung của toàn tỉnh.