Trên 68% hộ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá, giàu

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng.

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn thành phố triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp phong phú, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, Hội đã xây dựng được trên 300 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo giảm xuống còn 0,15%; tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá, giàu đạt trên 68% (năm 2016 là 48%); hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà dột nát cho 6 hội viên nghèo...

Cũng trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu chiến binh toàn thành phố đã đóng góp 1.270 ngày công lao động, hiến gần 2,4ha đất các loại và đóng góp trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các công trình công cộng khác. Bên cạnh đó, hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách…

Giai đoạn 2021-2026, Hội Cựu chiến binh TP Sông Công tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Trong đó, phấn đấu trên 70% số hội cơ sở không còn hộ nghèo; tăng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 80%;...

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh TP Sông Công đã tiếp nhận xây dựng quỹ “Giúp gia đình cựu chiến binh xóa đói, giảm nghèo” được 45 triệu đồng; khen thưởng cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021./.