Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Lê Văn Tuấn – Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Văn Tuấn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Văn Tuấn, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với sự phát triển ngành tuyên giáo nói riêng và sự lớn mạnh của tỉnh nói chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, đồng chí Lê Văn Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành và có thêm nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị các cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo, phát huy vai trò định hướng thông tin tuyên truyền và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho tỉnh, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của địa phương./.