Trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06
Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Đắk Lắc trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đến nay tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 25/25 dịch vụ công thiết yếu; cấp gần 8.000 chữ ký số cá nhân cho các cơ quan Nhà nước; 222/222 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) trong khám, chữa bệnh; cấp hơn 1,1 triệu thẻ CCCD gắn chíp cho người đủ điều kiện, đạt 100%; cấp hơn 886 nghìn tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện; nhập dữ liệu Hộ tịch toàn tỉnh hơn 1,1 triệu trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu, yêu cầu được giao trước 47 ngày so với 90 ngày theo kế hoạch.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án./.