Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh
Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh kế thừa và phát huy thành quả trong công tác chuyển đổi số, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực chỉ đạo ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND tỉnh. Thông qua việc tổ chức kỳ họp trực tuyến; tiếp xúc cử tri trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; triển khai Kỳ họp không giấy; Số hóa báo cáo; sử dụng các phần mềm phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo HĐND tỉnh Yên Bái và đoàn công tác cho biết, định hướng của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT với việc xây dựng, sử dụng phần mềm tổng hợp, theo dõi việc giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân gửi đến HĐND tỉnh; theo dõi việc giải quyết kiến nghị của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Đoàn công tác mong muốn thông qua chương trình này, 2 bên sẽ làm rõ hơn kết quả thực hiện, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của của HĐND 2 tỉnh.