5403-4-9-thoi-su-toi-hoan-chinhmxf00-03-12-10still003

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trang trọng, tiết kiệm, dân chủ và đổi mới là những gì đọng lại sau khi các chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoàn thành Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên thực hiện theo đúng quy trình và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đảm bảo chuẩn bị toàn diện cả ba khâu: văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ đại hội. Thành công từ các đại hội nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ông Ngô Sỹ Hưởng, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Có thể nói kết quả Đại hội từ Chi bộ cho đến cấp trên cơ sở vừa qua thực hiện tốt các quy trình. Vấn đề đổi mới, dân chủ, đoàn kết trong Đại hội, đặc biệt là bầu Ban chấp hành. Tất cả các Đại hội chọn những Đồng chí có đủ tiêu chuẩn”. Ông Nguyễn Ngọc Chính, cán bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Không khí Đại hội diễn ra rất trang nghiêm, dân chủ và phát huy được toàn bộ sức mạnh của cả một Đảng bộ”. Bà Trần Thị Phú cán bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên cũng chia sẻ: “Từ công tác bảo vệ an ninh, công tác phòng chống dịch rất chu đáo. Công tác tuyên truyền tôi thấy là cũng rất tốt”.

Một trong những điểm mới của kỳ Đại hội lần này là việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các đại hội đều dành thời gian tối đa để thực hiện nội dung này, qua đó nhằm phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong xây dựng những định hướng lớn của địa phương và đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Triệu Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè, TP Sông Công cho biết: “Chúng tôi đã nhận tài liệu của các cấp và đã gửi về các chi bộ và yêu cầu thảo luận một cách dân chủ, rộng rãi với các cán bộ Đảng viên và nhân dân”.

Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan tới nhân sự cấp ủy khóa mới, được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, quy định. Cùng với đó, công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, phát huy được trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội.

Để tạo nên thành công của các đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 còn phải kể đến vai trò quan trọng của Đoàn chủ tịch trong điều hành đại hội đảm bảo đúng chương trình, thời gian làm việc; đúng thủ tục, nguyên tắc. Đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình chia sẻ: “Ngoài việc mỗi cá nhân trong đoàn Chủ tịch phải chuẩn bị tốt phần nội dung của mình thì cũng đòi hỏi một tinh thần tập thể, trách nhiệm cao của các đồng chí trong đoàn Chủ tịch cùng giám sát, cùng theo dõi”.

5426-4-9-thoi-su-toi-hoan-chinhmxf00-05-30-12still002

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lần thứ XVI.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 100% cấp ủy khóa mới được bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của các chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đối với 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 100% cấp ủy có trình độ Đại học, 89% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần phải rút kinh nghiệm, tuy nhiên thành công từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 chắc chắn sẽ tạo nền tảng vững chắc, tạo khí thế mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.