Xin chờ trong giây lát...

Trái ngọt

03/12/2020 22:43
Thành quả 30 năm phòng chống căn bệnh thế kỷ tại Việt Nam đã được cả thế giới ghi nhận. Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, kiên trì điều trị, thành quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS không chỉ giúp nâng cao chất lượng đời sống người nhiễm, mà không ít trái ngọt đã được đơm hoa kết trái từ những câu chuyện của người trong cuộc.