Trải nghiệm du lịch thông minh ở Thái Nguyên
Trung tâm Thành phố Thái Nguyên

Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng bao gồm các thành phần cơ bản

Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh: thainguyentourism.vn; trang du lịch thông minh: mythainguyen.vn; APP ThaiNguyen tourism hoạt động trên các thiết bị di động

Đã có thông tin của hơn 160 cơ sở lưu trú, 112 nhà hàng, 132 trạm xăng, gần 100 điểm ATM, hơn 130 điểm bệnh viện, nhà thuốc, các tuyến bus được update trên hệ thống.

Địa điểm, thông tin du lịch đều được tích hợp với bản đồ số giúp du khách dễ dàng tìm đến các địa điểm mong muốn

Xu thế sử dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực du lịch chính là để chia sẻ, đổi mới, sáng tạo những trải nghiệm du lịch của du khách.