Tờ trình đề xuất của Sở GD-ĐT nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đầu tư hệ thống các trường học thông minh. Mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng hệ thốngthống các trường học thông minh phù hợp với điều kiện thực tế, không bị lạc hậu về công nghệ và giải pháp để hỗ trợ lâu dài, bền vững cho việc đổi mới phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, phát huy năng lực người học; gắn việc dạy học với thực tiễn và nghiên cứu khoa học.

tphcm de xuat xay dung truong hoc thong minh
TPHCM đang đề xuất dự án xây dựng trường học thông minh (Trong ảnh: Học sinh ở Q.1, TPHCM học tại phòng học tiếng Anh thông minh)

Nội dung đầu tư của dự án gồm 12 hạng mục. Như hạ tầng công nghệ thông tin, phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm; phòng thư viện thông minh; phòng học theo phương pháp STEM; phòng họp và môi trường đào tạo trực tuyến; hệ thống thông tin giáo dục của nhà trường; hệ thống phần mềm đồng bộ phục vụ công tác vận hành, giảng dạy và học tập...

Dự án thực hiện trong thời gian từ năm 2018 - 2020 với hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tư và giai đoạn nhân rộng mô hình và tổng kết, kết thúc vào cuối năm 2020.