tp thai nguyen thu ngan sach dat tren 1270 ty dong bang 22103 so voi cung ky
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị

6 tháng qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo có hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 3.150 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch và tăng 5,7%; thu ngân sách đạt trên 1.270 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch Tỉnh giao và 103% kế hoạch thành phố giao, bằng 221,03% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 15.000 tấn; giải quyết việc làm mới cho trên 4.300 lao động, bằng 54% kế hoạch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại cần khắc phục để toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2017.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác./.