TP Thái Nguyên tặng 100 chiếc tivi cho huyện Võ Nhai
TP Thái Nguyên tặng 100 chiếc tivi cho huyện Võ Nhai.

Lãnh đạo hai địa phương đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 9 tháng năm 2023, hai địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh, kinh tế - xã hội tiếp tục có những bước phát triển mới. Nhân dịp này thành phố Thái Nguyên đã trao tặng 100 chiếc tivi trị giá 400 triệu đồng cho các xã và nhân dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Võ Nhai./.