Năm 2016, do triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, do đó thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên năm 2016 đạt 15,5%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 15.130 tỷ đồng (tăng trên 18%); giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt trên 38.900 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 1.400 tỷ đồng (vượt 79,9% kế hoạch tỉnh giao); tạo thêm việc làm cho 4.000 lao động; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, trật tự an toàn giao thông…được các ngành, các cấp quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường với dấu ấn nổi bật như: năm 2016 tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai thành công nhiều dự án lớn trên địa bàn như: Dự án khởi công xây dựng nghĩa An Lạc Viên INDEVCO; Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; dự án đường Bắc sơn kéo dài...

Năm 2017, các phong trào thi đua trên địa bàn tiếp tục được triển khai thực hiện với chủ đề “Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thành phố; huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên”.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thành phố đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trong thành phố đoàn kết một lòng, thi đua lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2017.

Nhân dịp này, đã có 06 tập thể được nhận Cờ thi đua; 10 tập thể, 14 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 38 tập thể được UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngoài ra, UBND thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng Cờ luân lưu cho 13 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2016; khen thưởng cho các tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể xóm, tổ dân phố xuất sắc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016./.