Theo đó, từ ngày 20/12/2021, tổ chức dạy học trực tiếp để tập trung vào việc ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I đối với học sinh các trường tiếu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể như sau:

TP Thái Nguyên: Cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021
TP Thái Nguyên: Cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021
TP Thái Nguyên: Cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20/12/2021