TP Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI
Người dân đề nghị thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết trong lĩnh vực đất đai của thành phố cần tăng thời gian tiếp dân.

Tại xã Cao Ngạn, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tại 2 xóm Tân Phong, Làng Vàng và bộ phận một cửa UBND xã. Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động cải cách hành chính đã được địa phương quan tâm thực hiện một cách bài bản, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời không có hồ sơ quá hạn, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên cho biết: “Tôi thấy sự minh bạch về tài chính đặc biệt quan trọng. Nhân dân cùng biết, cùng hiểu, cùng kiểm tra”.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại như: Việc ban hành văn bản và tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh qua kiểm tra công tác nâng cao chỉ số PAPI còn chậm; xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép của Ban Thanh tra Nhân dân với Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa phù hợp với quy định; bộ phận giải quyết các vấn đề về đất đai chỉ có 01 thủ tục (thủ tục hòa giải), chưa thực hiện thủ tục liên thông nên người dân phải trực tiếp đến thực hiện thủ tục tại Bộ phận một cửa của thành phố.

Ông Đoàn Văn Dướn, Bí thư Chi bộ Làng Vàng, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên nhận xét: “Đánh giá về việc giải quyết thủ tục tại địa phương là khá tốt. Nhưng về tiếp nhận hồ sơ của thành phố chỉ trong buổi sáng thứ 3 về lĩnh vực đất đai là thời gian hơi ít. Nhân dân ở nơi xa xuống đó phải chờ lại đông nữa nên nhiều người không kịp đăng ký. 11h là chỗ 1 cửa này nghỉ rồi”.

Đoàn công tác của tỉnh yêu cầu xã Cao Ngạn cần cập nhật và niêm yết đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục, các biểu mẫu; hướng dẫn người dân chu đáo, tận tình; thực hiện tốt việc liên thông thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai nhằm giảm tải cho Bộ phận một cửa thành phố; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị môi trường, đảm bảo chất lượng nguồn nước, chất lượng không khí; thu gom, xử lý rác thải thường xuyên, kịp thời, không để cá nhân, tổ chức xả thải tự do ra môi trường, sông suối, nơi công cộng.

Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên thông tin: “Về cơ bản, xã Cao Ngạn được đoàn kiểm tra là thực hiện tốt. Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế như, công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của người dân về môi trường, việc niêm yết thủ tục hành chính cần đầy đủ hơn. Một số nội dung khác cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn. Chúng tôi sẽ tiếp thu các nội dung mà đoàn kiểm tra đưa ra và sẽ có giải pháp khắc phục sớm những hạn chế, thiếu sót này”.

Tại phường Trưng Vương, qua khảo sát thực tế tại tổ dân phố số 2 và số 5, đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai hoạt động cải cách hành chính cũng như cải thiện chỉ số PAPI của địa phương này trong thời gian qua. Phường đã triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc huy động, quản lý đóng góp tự nguyện tại cộng đồng dân cư, xây dựng công trình công cộng, lấy ý kiến nhân dân và công khai thu chi; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp thu giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Đoàn Văn Điển, Bí thư Chi bộ 2, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên cho biết: “Đối với tổ dân phố chủ yếu là thực hiện theo quy chế dân chủ. Hướng dẫn, quy định của Trung ương, cấp phường đều thông qua hệ thống truyền thanh và tổ chức hội đoàn thể. Trực tiếp tổ dân phố sẽ cử cán bộ xuống từng hộ dân để giải thích, hướng dẫn”.

TP Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI
Các đơn vị phường, xã tập trung triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn công tác cũng đề nghị phường Trưng Vương cần tiếp tục tập trung tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại giải quyết đơn thư phản ánh của công dân, nhất là vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Đặng Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên cho rằng: “Phường Trưng Vương đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: Thứ nhất, tăng cường chỉ đạo điều hành triển khai cải cách hành chính đến các bộ phận thuộc phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức, người dân doanh nghiệp. Thứ 2, tham mưu với các cấp có thẩm quyền bố trí đủ nguồn nhân lực, tài chính phục vụ công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ phường. Thứ 3, tăng cường công tác quản trị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo sự phục vụ của đội ngũ cán bộ. Thứ 4, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là thông tin, công nghệ số trong cải cách hành chính”.

Trong năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã triển khai 18 nội dung về công tác cải cách hành chính với việc tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực cố gắng của thành phố Thái Nguyên khi đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Tuy nhiên, tại cuộc kiểm tra nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI cũng đã được chỉ ra. Điển hình như vẫn còn 1 số vụ việc vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, môi trường, an ninh trật tự chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng hồ sơ quá hạn ở cấp xã và quá tải bộ một cửa của UBND thành phố vẫn chưa được cải thiện.

Lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra và khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những khó khăn hạn chế, tồn tại trong thời gian tới./.