TP Sông Công: Tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt trên 90%

TP Sông Công hiện có hơn 3.400ha lúa 2 vụ, gần 470 chè và hơn 1.000ha cây ăn quả. Những năm gần đây, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên. Hiện, toàn thành phố đã đảm bảo cơ giới hóa khâu làm đất được trên 90% diện tích đất lúa trong từng vụ; các hoạt động chế biến chè đã được cơ giới hóa 100%; khâu bảo quản, chế biến nông sản cũng được đầu tư nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch... Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giảm nhân công lao động, nâng cao năng suất cây trồng, từng bước cải thiện thu nhập cho người dân. Năm 2021, giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất nông nghiệp trên địa bàn TP Sông Công đạt 116 triệu đồng, tăng 4,5% so với năm 2020.