Chi tiết như sau:

TP Sông Công: Thông tin công tác phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật 15h ngày 2/12)