Theo thông báo hỏa tốc, Ủy ban nhân dân thành phố tìm người liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19, gồm:

1. Trường hợp thứ nhất

- Họ và tên: Dương Thị L, sinh năm 1981;

- Nơi thường trú: TDP Sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Số điện thoại: 0969 560 160;

- Đã tiêm 01 mũi vắc xin AstraZeneca;

- Nơi làm việc: Công ty TNHH Newone Vina, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 30/11/2021, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19.

2. Trường hợp thứ hai

- Họ và tên: Dương Lệ H, sinh năm 1980;

- Nơi thường trú: TDP Tân Mới, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Nơi làm việc: Công ty TNHH Newone Vina, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 30/11/2021, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19.

3. Trường hợp thứ ba

- Họ và tên: Đặng Trường T, sinh năm 1999;

- Nơi thường trú: TDP Tân Mới, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

- Nơi làm việc: Công ty TNHH Newone Vina, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày 30/11/2021, có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19.

Cụ thể như sau:

TP Sông Công: Thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19
TP Sông Công: Thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19
TP Sông Công: Thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19