tp song cong phan dau co them 3 xom dat nong thon moi kieu mau
TP Sông Công phấn đấu có thêm 3 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Đến nay, 3 xóm đều đạt từ 6/9 tiêu chí trở lên. Để xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu được hiệu quả, UBND thành phố Sông Công đã chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của các xã lựa chọn các hộ điểm, phối hợp với các xã quy hoạch vườn hộ gia đình cho 30 hộ mẫu thuộc 3 xóm làm cơ sở để nhân rộng; tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của từng hộ tham gia xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu./.