TP Sông Công: Học sinh trở lại trường học trực tiếp
Các trường thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Các lớp bồi dưỡng năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường, dạy thêm, học thêm tại các trung tâm và nhà trường trên địa bàn thành phố cũng được phép hoạt động trở lại. Theo ghi nhận, trong ngày số học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường đạt trên 90%, bậc học mầm non đạt trên 10%. Các nhà trường cũng tổ chức dạy học trực tuyến đối với những trường hợp học sinh phải điều trị hoặc cách ly do COVID-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các nhà trường quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.