tp song cong day manh xay dung tuyen pho van minh do thi
Năm 2017, TP Sông Công phấn đấu có thêm 3 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, 7 tuyến phố nằm trên địa bàn các phường: Thắng Lợi, Mỏ Chè, Phố Cò, Cải Đan. Cụ thể: tuyến số 1 và tuyến số 3 thuộc đường Cách mạng Tháng Tám; tuyến số 5 thuộc đường Cách mạng Tháng Mười; tuyến số 6 thuộc đường 3/2; tuyến số 7 và tuyến số 8 thuộc đường Thống Nhất; tuyến số 9 thuộc đường Trần Phú.

Với mục tiêu đến hết năm 2020, 7/7 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, trong đó trước mắt sẽ có 3/7 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2017, hiện nay, ngoài việc tập trung tuyên truyền tạo sự đồng tình hưởng ứng của người dân bằng nhiều hình thức, thành phố Sông Công đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập dự toán chỉnh trang đô thị, thay bó vỉa, cắt tỉa cây xanh...với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; đồng thời thành lập các tổ tự quản nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, qua đó phát hiện, nhắc nhở kịp thời các trường hợp vi phạm./.