​​​​​​​Tổng vốn đầu tư tăng trên 55%

Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh chiếm 54%, tương đương 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng trên 59%; vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 44%, tăng 52,7%; vốn ngân sách cấp xã đạt 99 tỷ đồng, tăng 19,4%. Kết thúc tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% so với số kế hoạch Thủ tướng giao và bằng trên 43% kế hoạch địa phương giao.