Tổng vốn đầu tư tăng 18,5%

Như vậy, tính đến hết tháng 9, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, tăng gần 18,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng vốn đầu tư và tăng gần 28,5% so với cùng kỳ; vốn ngoài Nhà nước đạt 19 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 48% và tăng gần 15% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp tư nước ngoài đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, chiếm 34% và tăng gần 19% so với cùng kỳ. Chia theo lĩnh vực, đầu tư vào ngành nông, lâm nghiệp chiếm gần 2,5%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,5%; thương mại, dịch vụ, vận tải và các ngành khác chiếm 51%./.