Tổng nguồn vốn huy động đạt 88,8 nghìn tỷ đồng
Nền kinh tế bắt đầu phục hồi giúp cho việc huy động nguồn vốn trở nên thuận lợi hơn.

Tính chung 4 tháng đầu năm: dư nợ cho vay đạt trên 64 nghìn tỷ đồng, tăng 2,58% so với 31/12/2020; nợ xấu là 750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,17%/tổng dư nợ. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định với việc tăng nhẹ lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Dự báo trong tháng 5, xu hướng tăng nhẹ lãi suất sẽ tiếp diễn khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi trên diện rộng./.