Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng mạnh so với cùng kỳ

Cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8 năm 2022 trên địa bàn đạt trên 4.950 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.