Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,2%

Sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã sôi động trở lại, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 24.209 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt trên 18.800 tỷ đồng (chiếm hơn 77%), tăng 12,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng 15,3%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3.124 tỷ đồng, tăng 15,9%. Nếu từ nay đến cuối năm, các ngành tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay, thì việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 là khả thi.