Những hình ảnh đẹp tại Kỳ họp:

Tổng hợp hình ảnh Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV.
Tổng hợp hình ảnh Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV
Đoàn Chủ tịch điều hành Kỳ họp.
Tổng hợp hình ảnh Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đại biểu tham dự Kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời Kỳ dự tại kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí: Trần Trọng Chung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế giải trình tại phiên họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo giải trình.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đại biểu Đoàn Bách Thảo, Tổ đại biểu huyện Đại Từ nêu câu hỏi chất vấn.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đại biểu Trần Văn Khương, Tổ đại biểu huyện Võ Nhai
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Thư ký kỳ họp trình bày nội dung các dự thảo Nghị quyết.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Các đồng chí đại biểu nhất trí cao thông qua các dự thảo Nghị quyết.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.
Phòng chống suy dinh dưỡng - Vì tương lai của trẻ em
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết.