Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 30,6 tỷ đồng
Phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đã vận động, tiếp nhận được gần 22.500 đơn vị máu

Với phương châm hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức hoạt động, công tác hội, phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ và trao hơn 38.000 suất quà; gắn mới gần 800 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 61 nhà nhân đạo, trao 21 con bò từ dự án "Ngân hàng bò" cho người nghèo; vận động, tiếp nhận được gần 22.500 đơn vị máu… Qua đó đã có gần 65.000 lượt người nghèo, đối tượng yếu thế đươc trợ giúp với tổng trị giá trên 30,6 tỷ đồng, vận động quyên góp được gần 1 tỷ đồng để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm 2022, các cấp hội phấn đấu gắn từ 3 địa chỉ nhân đạo trở lên với hội cơ sở, 30 địa chỉ với hội cấp huyện và 1.000 địa chỉ toàn tỉnh; duy trì và nhân rộng các phong trào, cuộc vận động, mô hình chữ thập đỏ.