Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại thôn Nà Lọm, xã Rục Rã nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình gồm các hoạt động Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19; sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 và tôn vinh 10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung theo chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Đặc biệt, thông qua việc tôn tinh các tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu sẽ góp phần lan tỏa, nhân lên những điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo./.