tong cuc moi truong thanh tra mot so don vi san xuat
Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường làm việc với Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên. Ảnh: Vũ Trung

Làm việc tại các đơn vị, đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về hoạt động bảo vệ môi trường tại đơn vị mình. Sau khi kiểm tra các giấy tờ văn bản bắt buộc mà các đơn vị phải thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các lĩnh vực bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, đoàn thanh tra đã lấy các mẫu nước, khí thải đem về Tổng cục xét nghiệm và sẽ được công bố sau 45 ngày theo quy định.

Qua kiểm tra, về giấy tờ sổ sách theo dõi hoạt động môi trường tại các đơn vị cơ bản được thực hiện bài bản và chấp hành nghiêm túc. Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường cũng đánh giá các đơn vị này có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn những sai sót và đã được đoàn thanh tra lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu những đơn vị còn thiếu hoặc chưa thực hiện triệt để phải khắc phục và bổ sung kịp thời trong thời gian tới đây.

Sau những đơn vị này, Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra tại một số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo kế hoạch./.