Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc
Doanh nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, lãnh đạo các tỉnh đã ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch của Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hiệp hội Du lịch cộng đồng; doanh nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh./.