Tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại điểm thi.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của nhà trường và sự phối hợp vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong tỉnh. Đồng chí đề nghị, Hội đồng coi thi thực hiện nghiêm quy chế kỳ thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các Hội đồng coi thi tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi trước diễn biến bất thường của thời tiết; tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn hoặc các điều kiện khách quan khác.