TỔ CHỨC ĐÓN NGƯỜI THÁI NGUYÊN TỪ BẮC GIANG VỀ QUÊ HƯƠNG
TỔ CHỨC ĐÓN NGƯỜI THÁI NGUYÊN TỪ BẮC GIANG VỀ QUÊ HƯƠNG
Công văn hỏa tốc 2645 của UBND tỉnh Thái Nguyên