to bien tap van kien dai hoi dang bo tinh lam viec voi so cong thuong
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: trong giai đoạn 2016-2019 các chỉ tiêu chủ yếu của ngành Công thương đều đạt khá và cao hơn mức bình quân chung cả nước, như: Tỷ trọng ngành Công nghiệp, xây dựng trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh tăng từ 40,3% năm 2015 lên 62,6% năm 2018; tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 16,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân ước đạt 13,1%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân ước tăng 12,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cả giai đoạn có xu hướng giảm...

Bên cạnh đó, cơ cấu nội ngành công nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã hình thành và phát triển tạo tiền đề quan trọng cho thu hút đầu tư; một số dự án công nghiệp trọng điểm đã đi vào hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao khả năng cạnh trạnh và thu hút đầu tư của tỉnh, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương....

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số dự án, đề án chậm tiến độ; nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Đây cũng là những nội dung được Sở Công thương đặc biệt nhấn mạnh, đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ 1 số vấn đề xoay quanh các kết quả, chỉ tiêu trong thời gian tới của ngành công thương. Đặc biệt là trọng tâm đột phá được ngành đưa ra như: phát triển công nghiệp theo khu vực, tập trung vào ngành cơ khí luyện kim và các ngành dịch vụ thương mại gắn với thế mạnh của tỉnh....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội đánh giá cao những kết quả ngành công thương đã đạt được thời gian qua và đề nghị ngành tiếp tục tham mưu cho tỉnh về những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập văn kiện tiếp thu các ý kiến, nội dung bàn thảo tại Hội nghị để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn kiện theo nhiệm vụ được phân công./.