Tỉnh ủy công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn MTTQ tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, phân công đảm nhiệm các vị trí công tác mới. Với nhiệm vụ được giao, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể 2 đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cũng là cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác cán bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.