Hội nghị Paris và Hiệp định Paris 1973 để lại những bài học sâu sắc gì?

Tin 24h ngày 23/01/2023

Nhân dân Pháp và Việt kiều chào đón phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến ký hiệp định chính thức tại Paris, ngày 27/1/1973. (Nguồn: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng)

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội, ngày 17/1/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nêu 6 bài học quý báu từ Hội nghị Paris và Hiệp định Paris.

Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách vô cùng quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam với nhiều bài học mãi mãi còn nguyên giá trị, trong đó có những bài học đã trở thành triết lý, quan điểm xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trước hết, đó là bài học về kiên định độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vì lợi ích quốc gia-dân tộc. Đây vừa là nguyên tắc nhất quán, vừa là bài học lớn của cách mạng Việt Nam nói chung và đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Paris nói riêng. Độc lập, tự chủ trong mọi quyết sách, trong từng bước đi, đã giúp Việt Nam luôn giữ vững thế chủ động tiến công, kiên định mục tiêu và nguyên tắc nhưng linh hoạt trong sách lược đàm phán, nhờ đó luôn bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.

Thứ hai, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc là sức mạnh của giương cao ngọn cờ chính nghĩa: hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; là sức mạnh của đường lối, sách lược cách mạng đúng đắn của Đảng; là sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và ngoại giao của dân tộc; là sức mạnh từ sự kết hợp tài tình giữa các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao,… Sức mạnh thời đại thể hiện ở khát vọng chung của các quốc gia, dân tộc về hòa bình, phát triển, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản, tôn trọng công lý và phẩm giá con người… Sức mạnh dân tộc kết hợp với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của mình.

Thứ ba, bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song cơ động, linh hoạt sách lược theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Mục tiêu và nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tôn trọng chủ quyền quốc gia như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Sách lược của chúng ta là “vừa đánh, vừa đàm”, sáng tạo, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm, từng đối tác trên cơ sở kiên định mục tiêu chiến lược.

Thứ tư, bài học về phong cách, nghệ thuật đối ngoại và ngoại giao mang đậm tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh như bài học về nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”; về biết giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng; về tạo dựng và nắm bắt thời cơ; về kết hợp tài tình giữa chiến lược và sách lược, giữa chính trị-quân sự và ngoại giao, giữa ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, giữa độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế, giữa các lực lượng ngoại giao của miền bắc và miền nam, tuy hai mà một, tuy một mà hai,...

Thứ năm, bài học về chủ động, tích cực xây dựng lực lượng ngoại giao, trong đó cán bộ là khâu then chốt. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ đạo việc xây dựng lực lượng cán bộ cho đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Từ Hội nghị Geneva năm 1954 đến Hội nghị Paris, đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, có phẩm chất cách mạng, được trang bị kiến thức đối ngoại, phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật đàm phán. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lựa, rèn luyện và tin tưởng giao trách nhiệm cho những cán bộ xuất sắc tham gia mặt trận ngoại giao, góp phần rất quan trọng làm nên thắng lợi tại Hội nghị Paris.

Thứ sáu, bài học bao trùm là sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nói chung và mặt trận ngoại giao nói riêng. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá chính xác thực tiễn cách mạng trong nước và tình hình quốc tế, Đảng ta đã đề ra chủ trương, đường lối và sách lược cách mạng đúng đắn, mở ra mặt trận ngoại giao chủ động tiến công, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với các mặt trận chính trị, quân sự, “vừa đánh, vừa đàm”, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành toàn thắng.

Đủ nguồn cung hàng hóa 3 ngày Tết, không xảy ra găm hàng ép giá

Theo Bộ Công Thương, trong ngày 30 Tết tại các chợ truyền thống, sức mua giảm dần, người dân hầu hết chỉ tập trung mua sắm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và hoa, quả do các mặt hàng khác (đồ khô, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát…) đã được mua sắm từ những ngày trước.

Người dân mua sắm tại chợ, siêu thị tập trung đông vào buổi sáng 30 Tết. Các địa điểm bán hàng, cửa hàng tiện lợi vẫn mở đến chiều ngày 30 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý đối với hầu hết các mặt hàng phục vụ Tết.

Riêng ngày mùng 1 Tết, hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa rất ít do phần lớn cơ sở kinh doanh nghỉ Tết, người dân chủ yếu chơi Tết và cúng lễ đầu năm. Giá cả hàng hóa thiết yếu ổn định.

Về trực Tết cũng được Tổng cục Quản lý thị trường triển khai đến các Cục Quản lý thị trường thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo không gián đoạn Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, các đơn vị khối cơ quan Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường đều bố trí lực lượng thường trực 24/24h trong những ngày nghỉ Tết để chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại tại thị trường nội địa và trên khâu lưu thông.

Ngoài ra, lực lượng cùng đã tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán như: bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm đóng gói sẵn, an toàn vệ sinh thực phẩm… đặc biệt kiểm tra các mặt hàng cấm như pháo các loại và đồ chơi nguy hiểm. Ngoài ra, nhằm thực hiện việc kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu theo Công điện số 383/CĐ-BCT ngày 20/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công văn số 77/TCQLTT-CNV ngày 15/01/2023 của Tổng cục về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua giám sát tất cả các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa cả nước, các cửa hàng xăng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường đảm bảo xăng dầu được cung ứng liên tục ra thị trường, không phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, chờ tăng giá.

Hơn 400 khách du lịch tàu biển châu Âu đến Đà Nẵng

Chuyến tàu biển du lịch Silver Spirit đầu tiên cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào sáng mùng 2 Tết Quý Mão, đưa hơn 400 du khách đến Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa trong ngày đầu năm mới.

Các hành khách được chào đón tại cảng Tiên Sa với các hoạt động múa lân chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm du lịch Đà Nẵng. Khách tàu biển Silver Spirit có gần một ngày để tham quan du lịch tại các điểm đến đặc sắc của Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng…

Trước dịch Covid-19, năm 2019, du lịch Đà Nẵng đón 101 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Trong thời gian tới ngành du lịch sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch bằng tàu biển bởi đây là một trong những nguồn khách quan trọng đóng góp vào thị trường quốc tế đến Đà Nẵng.

Những tín hiệu khả quan đầu năm Tết Nguyên đán 2023 báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch thành phố Đà Nẵng.

Giá xăng dầu hôm nay (23-1): Hạ nhiệt trong ngày đầu năm mới

Ngược với đà leo dốc của tuần trước, giá xăng dầu bắt đầu tuần mới và Tết Nguyên đán trong sắc đỏ. Giá dầu Brent giảm nhẹ 5 cent.

Tuần trước, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn Brent và WTI đều trải nghiệm thêm 1 tuần tăng giá với dầu Brent tăng 2,8%, dầu WTI “bỏ túi” 1,8%.

Trong 5 phiên giao dịch của tuần, giá dầu đã tăng 3 phiên và giảm 2 phiên. Đóng góp lớn vào sự tăng giá của tuần trước là triển vọng phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc. Kế đến là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn.

Trong một diễn biến khác, các quan chức thuộc G7 đã đồng ý xem xét lại mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga vào tháng 3, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu (tháng 2), để có thời gian đánh giá thị trường sau khi thực hiện trần giá đối với sản phẩm tinh chế của Nga và nghe báo cáo tóm tắt về đánh giá kỹ thuật của EU về trần giá đối với dầu thô.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.

Doanh nghiệp bán lẻ bắt nhịp tiêu dùng 4.0

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 đang bùng nổ ở mọi lĩnh vực thì các doanh nghiệp bán lẻ cũng thay đổi hình thức kinh doanh để thích nghi với môi trường mới.

Từ ngày dịch COIVD-19 xảy ra, chị Linh (quận Ba Đình) thường xuyên lên các sàn thương mại điện tử mua sắm từ đồ gia dụng đến thực phẩm... Chị Linh cho biết, giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và giãn cách xã hội đã làm thay đổi tư duy tiêu dùng của mọi người.

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ thì việc thay đổi mô hình kinh doanh trong mùa dịch cũng mang lại rất nhiều lợi ích, đảm bảo việc làm cho người lao động cũng như doanh thu của doanh nghiệp.

Thực tế, không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hay Hợp tác xã mà thậm chí các doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đang tập trung đẩy mạnh hoạt động trên các sàn thương mại điện tử.

Có thể nói, việc thay đổi mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử là vấn đề then chốt để phát triển mà nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã đang thực hiện trong bối cảnh công nghệ 4.0 đang bùng nổ tại nhiều lĩnh vực.

Không rượu bia khi tham gia giao thông để Tết an toàn hơn

Dịp cuối năm, Tết đến Xuân về, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, gia đình… thường tổ chức các buổi tất niên hoặc liên hoan, gặp mặt, hội họp nên có sử dụng rượu bia.

Song, đáng nói nhiều người sau khi đã có “ma men” trong người nhưng vẫn điều khiển phương tiện, gây ra những hậu quả đau lòng. Hãy là người tham gia giao thông có trách nhiệm, phía trước tay lái là cuộc sống, đặc biệt không rượu bia tham gia giao thông để Tết an toàn, trọn vẹn hơn.

Với quyết tâm ngăn chặn, xử lý mạnh tay với "ma men" trong những ngày trước trong và sau Tết, cũng như xây dựng văn hóa giao thông từ việc xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc với quyết tâm cao, tạo khí thế và chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm mới. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, Phòng Cảnh sát giao thông, phối hợp với các quận, huyện tổ chức tuần tra xử lý khép kín các khung giờ trong ngày và khắp các tuyến đường.

Ngay như đêm 22/1 tức đêm Giao thừa Tết Quý Mão 2023, tổ công tác Y1/141, Công an thành phố Hà Nội làm việc tại chốt Trần Nguyên Hãn - Lý Thái Tổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều chủ phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt có trường hợp anh H.T.N, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) điều khiển xe máy đã vi phạm ở mức kịch khung 0,454 miligram/lít khí thở.

Theo Công an thành phố Hà Nội, tất cả những lỗi vi phạm nồng độ dù ở mức cao hay thấp đều bị tạm giữ phương tiện và xử phạt nghiêm. Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhờ sự vào cuộc tích cực, với tinh thần không có vùng cấm, cơ quan công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Riêng trong vòng 1 tuần Tết từ ngày 14 đến hết ngày 21/1, đã kiểm tra, xử lý 1.076 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (trung bình mỗi ngày 135 trường hợp), phạt tiền 7,535 tỷ đồng, tạm giữ 1.076 phương tiện các loại, trong đó có 298 ô tô, 760 mô tô, 18 phương tiện khác, tước 650 giấy phép lái xe.

75% người dùng di động Việt Nam nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tài chính online

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số như hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại (như tương tác qua mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin OTT...) để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (tại địa chỉ canhbao.khonggianmang.vn), năm 2022 đã ghi nhận gần 13.000 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm hơn 24%) và lừa đảo tài chính (chiếm gần 76%). Việc lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân cũng là bước đệm để tiếp nối cho việc lên kịch bản thực hiện lừa đảo tài chính.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thông tin, số trường hợp bị lừa đảo trực tuyến còn cao hơn rất nhiều con số thống kê bởi nhiều người không khai báo, vì các nạn nhân thường có tâm lý bỏ qua “mất rồi thì thôi”, ngại các thủ tục trình báo, pháp lý phức tạp. Do đó, bên cạnh vấn đề về đào tạo, nâng cao nhận thức rộng rãi cho người dân, cần phải triển khai, sử dụng công nghệ cao để áp dụng, ngăn chặn, xử lý tội phạm công nghệ cao.

Ngoài hai hình thức kể trên, kẻ xấu còn “chế biến” nhiều kịch bản để lừa người dùng vào bẫy như dụ dỗ nạp tiền làm “nhiệm vụ online”, giả mạo người thân yêu cầu chuyển tiền, giả mạo cơ quan chức năng báo vi phạm giao thông…

Chiến lược “rải thảm” của hacker cùng các chiêu trò ngày càng tinh vi khiến người dùng sơ sảy một chút là trở thành nạn nhân. Thống kê của Bkav, cứ 4 người dùng Việt Nam thì có đến 3 người nhận được tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo tài chính online.

Tin nhắn SMS Brandname giả mạo từ các tổ chức ngân hàng, tài chính cũng được hacker chuộng dùng trong năm 2022. Kết quả khảo sát của Bkav, hơn nửa số người dùng Việt Nam bị làm phiền bởi các tin nhắn này. Nhờ sự cải thiện về nhận thức an ninh mạng của người dùng, số người thực hiện theo yêu cầu trong tin nhắn giả mạo chỉ dừng ở mức 5,7% (theo báo cáo của Bkav), tuy nhiên đây vẫn là “miếng mồi béo bở” cho tin tặc.

Cũng theo thống kê của Bkav, Việt Nam hiện có 6,8 triệu người tham gia thị trường tiền mã hóa, thuộc top các nước có số người tham gia cao hàng đầu thế giới. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh, bởi đây là thị trường mới, chưa hoàn thiện và chưa được công nhận ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Khảo sát của Bkav, 49% người đầu tư tiền số trong nước chưa có hiểu biết đầy đủ mà “chơi” theo tâm lý đám đông hoặc qua bạn bè rủ rê.

Trong năm 2022 đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.620 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật (hơn 1.460 trang lừa đảo trực tuyến) và bảo vệ hơn 4,7 triệu người dân (tương ứng 6,7% người dùng Internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các chuyên gia dự báo, tấn công APT (tấn công mạng kỹ thuật cao có chủ đích) nhằm mục đích gián điệp sẽ gia tăng trong năm 2023. Đại diện Bkav khuyến nghị các cơ quan, tổ chức cần tiếp tục tuân thủ và đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai theo Chỉ thị 14/2018/CT-TTg “Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại” và 14/2019/CT-TTg “Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao năng lực và hiệu quả đảm bảo an toàn an ninh mạng Việt Nam.

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, các giải pháp đã triển khai đều phát huy giá trị tích cực, tuy nhiên chưa được đồng bộ và thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương.

Để giải quyết lừa đảo trực tuyến cũng tương tự như lừa đảo trên đời thực, cần có sự tham gia phối hợp, đồng bộ của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Trong đó, nòng cốt chính là lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.